แคลอรี่คืออะไร

สารอาหาร

พลังงานที่ได้จากของกินพวกเราจะเรียกว่า Calorie แทนการใช้คำว่าพลังงานโดยจะเขียนแคลอรี่ที่หมายถึงพลังงานที่ได้จากของกินนี้ด้วย C ตัวใหญ่ โดย 1 Calorie จะมีค่าพอๆกับ 1,000 standard calories ( 1 kcal สรุปก็คือ 1,000 cal = 1 Cal = 1 kcal) ร่างกายของพวกเราอยากได้ใช้พลังงานพวกนี้เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงเดิม รวมทั้งนำพลังงานกลุ่มนี้ไปใช้เพื่อสำหรับการทำกิจกรรมของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย

สารอาหารที่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ให้พลังงาน คือ อาหารจำพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

  • โปรตีน จะให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม
  • แป้งหรือคาร์โบไฮเดรต จะให้พลังงาน 4 แคลอรี่ต่อกรัม
  • ไขมัน จะให้พลังงานสูงสุดคือ 9 แคลอรี่ต่อกรัม

เราต้องการพลังงานวันละเท่าไร

จะทราบว่าวันหนึ่งๆเราต้องการพลังงานเท่าใดจะขึ้นกับเพศ อายุ กิจกรรมการทำงานหรือออกกำลังกาย

คำนวณตามสูตร

โดยปกติแล้วปริมาณของแคลอรี่ที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับคนทั่วไปที่ทำงานหนักปานกลาง คือประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ แต่สำหรับผู้ที่ทำงานหนักหรือต้องใช้พลังงานมาก เช่น กรรมกร หรือนักกีฬา ก็ต้องการพลังงานมากกว่านี้ ส่วนผู้ที่ทำงานเบากว่าคนปกทั่วไปก็ต้องการพลังงานน้อยกว่านี้ และการบริโภคในแต่ละมื้อสำหรับคนทั่วไม่ควรจะเกิน 600 กิโลแคลอรี่ ซึ่งคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่โดยแบ่งเป็น

  • คาร์โบไฮเดรต 60% ปริมาณ300 กรัมต่อวันคิดเป็น (1,200 กิโลแคลอรี่)
  • โปรตีน 10% 50 กรัมต่อวันคิดเป็น (200 กิโลแคลอรี่)
  • ไขมัน 30%66.6 กรัมต่อวัน คิดเป็น (600 กิโลแคลอรี่)

สนับสนุนโดย w88 เล่นง่าย จ่ายจริง