สารอาหารหมายถึงอะไร

สารอาหาร หมายถึง สารที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหาร ที่รับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตของร่างกาย เช่น ให้พลังงานในการดำรงชีวิต เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ประเภทของสารอาหาร แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาสารอาหารที่ให้พลังงาน

 พลังงานที่ร่างกายต้องการจากสารอาหาร

พลังงานที่ร่างกายเรานั้นต้องการจากสารอาหาร 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ และข้าว พืชตระกูลถั่ว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวสาลี ข้าวโพดเหลือง ส่วนสารอาหารต่อไปคือ คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ประกอบเป็น คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน แหล่งที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ข้าวโพด  สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน 1 วันร่างกายต้องการพลังงานจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50-50 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับจากสารอาหาร เราควรกินคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งให้ได้ประมาณ 300-400 กรัมต่อวันจึงจะเพียงพอกับปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการ สารอาหารต่อไปเป็นประเภทไขมัน ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

ในส่วนสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ สารอาหารพวกนี้เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายเรานั้นก็ขาดไม่ได้ วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เพราะวิตามินมีสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อร่างกาย ร่างกายจะต้องการในปริมาณที่น้อย แต่ร่างกายจะขาดไม่ได้ ถ้าขาดจะทำให้ร่างกายมีความผิดปกติเกิดอาการต่าง ๆ เช่น เหน็บชา อ่อนเพลีย เป็นต้น วิตามินที่ละลายในไขมันได้ ได้แก้ วิตามิน เอ ดี อี เค และวิตามินที่ละลายในไขมันไม่ได้ ได้แก่ วิตามิน บี ซี วิตามินทั้งสองนี้มีอยู่ในอาหารทั้งไปในปริมาณที่แตกต่างกัน

บาคาร่า ออนไลน์ 88 ที่ดีที่สุด